สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ

จัดตั้งขึ้นมาเพื่อ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาวิชาการ บุคลากร และองค์ความรู้ พร้อมทั้งเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ในด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป

เพื่อเป็นการปฎิบัติตามวัตุประสงค์ของชมรมฯ จึงทำให้เกิดการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


เอกสารดาวน์โหลด

โดยปรกติทุกโรงพยาบาลจะได้รับหนังสือเชิญที่จัดส่งด้วยไปรณีย์ และท่านยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ด้วยเช่นกัน

หากท่านตรวจสอบไม่พบรายชื่อโรงพยาบาลในระบบฐานข้อมูลเดิม สามารถติดต่อสมาคมฯ เพิ่มขอหนังสือเชิญเพิ่มเติมได้

หนังสือเชิญ

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

คลิ๊ก

กำหนดการ

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

คลิ๊ก

เอกสารประชาสัมพันธ์

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

คลิ๊ก

เงื่อนไขการได้รับคะแนน CNEU ของการอบรมแบบ Online

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

คลิ๊ก

รายชื่อโรงพยาบาลจัดส่งหนังสือเชิญ

ลงทะเบียนประชุมและสถานะผู้ลงทะเบียน

แยกตามรุ่น / สถานที่ / ประเภทการอบรม

ขั้นตอนการลงทะเบียน

กรุณาศึกษา

SmartHAI '66 (Online)

Zoom Meeting

  • ลงทะเบียน+แจ้งโอน : 0 คน
  • รอยืนยันทางอีเมล์ยืนยัน : 0 คน
  • ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ : 0 คน
  ปิดระบบ

จำนวนคลิ๊ก ครั้ง