สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ

จัดตั้งขึ้นมาเพื่อ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาวิชาการ บุคลากร และองค์ความรู้ พร้อมทั้งเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ในด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป

เพื่อเป็นการปฎิบัติตามวัตุประสงค์ของสมาคมฯ จึงทำให้เกิดการประชุมทั้งประชุมวิชาการประปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


เอกสารดาวน์โหลด

โดยปรกติทุกโรงพยาบาลจะได้รับหนังสือเชิญที่จัดส่งด้วยไปรณีย์ และท่านยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ด้วยเช่นกัน

หากท่านตรวจสอบไม่พบรายชื่อโรงพยาบาลในระบบฐานข้อมูลเดิม สามารถติดต่อสมาคมฯ เพิ่มขอหนังสือเชิญเพิ่มเติมได้

หนังสือเชิญ

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

คลิ๊ก

กำหนดการ

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

คลิ๊ก

คำชี้แจงการส่งผลงานวิชาการ

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

คลิ๊ก

เอกสารประชาสัมพันธ์

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

คลิ๊ก

เทมเพลต สำหรับทำโปสเตอร์ (ไฟล์ PowerPoint แนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น)

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

คลิ๊ก

เทมเพลต สำหรับทำโปสเตอร์ (ไฟล์รูปภาพ PNG สำหรับผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบ)

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

คลิ๊ก

รายชื่อโรงพยาบาลจัดส่งหนังสือเชิญ

ประกาศรายชื่อผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือก และข้อปฏิบัติ

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

คลิ๊ก

ไกด์ไลน์สำหรับผลงานวิชาการฯ ที่ผ่านการคัดเลือก

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง

คลิ๊ก

ลงทะเบียนประชุมและสถานะผู้ลงทะเบียน

แยกตามรุ่น / สถานที่ / ประเภทการอบรม

ขั้นตอนการลงทะเบียน

กรุณาศึกษา

ICN Forum 17

รร.ดิเอ็มเพรส

 • ลงทะเบียน+แจ้งโอน : 0 คน
 • รอยืนยันทางอีเมล์ยืนยัน : 0 คน
 • ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ : 0 คน
เต็มตามจำนวนแล้ว

จำนวนคลิ๊ก ครั้ง

ส่งผลงานวิชาการ

ศึกษาข้อมูลก่อนส่งผลงานวิชาการ แล้วปฎิบัติตามคำแนะนำจากระบบ
หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ใบจองโรงแรมที่พัก

ศึกษาข้อมูลก่อนดาวน์โหลดใบจอง แล้วส่งแฟกซ์ถึงโรงแรมตามเบอร์ที่แจ้งไว้
กรณีมีข้อสงสัยติดต่อโรงแรมได้โดยตรง

โรงแรมดิเอ็มเพรส 150 ห้อง

฿1,600-2,100

 • ระยะทาง 0 กม.
 • การเดินทาง
 • รับจองถึง 31 ธันวาคม 2565
 • โทร 053 253 199
 • จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง
โรงแรมลานนาพาเลส 42, 21 ห้อง

฿1,000-1,400

 • ระยะทาง กม.
 • การเดินทาง
 • รับจองถึง 20 มกราคม 2566
 • โทร 053-819-277-8
 • จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง
โรงแรมดวงตะวัน 50 ห้อง

฿1,600-1,800

 • ระยะทาง กม.
 • การเดินทาง
 • รับจองถึง 20 มกราคม 2566
 • โทร 053-905-000 ต่อ 3206
 • จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง
โรงแรมวู๊ดฟิลด์รีสอร์ท เชียงใหม่ 20 ห้อง

฿1,400-1,600

 • ระยะทาง กม.
 • การเดินทาง
 • รับจองถึง 20 มกราคม 2566
 • โทร 094 615 3239
 • จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง
โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ 60, 20 ห้อง

฿1,600-1,800

 • ระยะทาง กม.
 • การเดินทาง
 • รับจองถึง 5 มกราคม 2566
 • โทร 081-322-4499
 • จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง