1.1 กรอกหมายเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้อง

1.2 เลือกคำนำหน้าชื่อ (Mrs. Mr. Miss) เฉพาะชาวต่างชาติ

1.3 หากมี " ยศ " กรุณาระบุโดยการพิมพ์ค้นหา

1.4 กรอกชื่อภาษาไทย

1.5 กรอกนามสกุลภาษาไทย

1.6 กรอกเลขที่ใบอนุญาตประกอบ (เฉพาะตัวเลข)

1.7 กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

1.8 กรอกไลน์ไอดี

1.9 กรอกชื่ออีเมล์

2.1 เลือกหรือพิมพ์ค้นหาประเภทสถานที่ปฏิบัติงาน

2.2 กรอกชื่อโรงพยาบาล/องค์กร/สถาบัน

**** ข้อมูลนี้จะปรากฏอยู่ที่หน้าซองจดหมายเท่านั้น

2.3 กรอกเลขที่โรงพยาบาล/องค์กร/สถาบัน

2.4 พิมพ์ค้นหาชื่อตำบล ชื่ออำเภอ ตัวอย่าง "ดอนแก้ว แม่ริม"

3.1 เลือกรายการลงทะเบียนที่ต้องการ

** (กรณีค่าลงทะเบียนไม่ถูกต้องกรุณาแจ้ง 06-4461-6245 ก่อนลงทะเบียน)

3.2 เฉพาะบริษัทเอกชน

3.3 เฉพาะบริษัทเอกชน

3.4 เฉพาะบริษัทเอกชน

เลขบัญชีรับโอนเงินค่าลงทะเบียน
เลขที่บัญชี 521-0-14130-6
บัญชี สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ธนาคารกรุงไทย

4.1 แนบได้เฉพาะไฟล์รูปภาพเท่านั้น (png, jpg, jpeg) และขนาดต้องไม่เกิน 1MB

กรุณาบันทึกไฟล์ข้อมูลลงทะเบียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ข้อมูลชื่อ นามสกุล โรงพยาบาล ที่อยู่ จะปรากฏในบัตรเข้างาน ใบสัมฤทธิบัตร และใบเสร็จรับเงิน กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง หากข้อมูลผิดพลาดโดยเกิดจากผู้ลงทะเบียน อาจจะมีค่าใช้จ่ายของการแก้ไขเอกสารดังกล่าวข้างต้น

ต้องการลบรายการที่เลือก ?