สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ

จัดตั้งขึ้นมาเพื่อ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาวิชาการ บุคลากร และองค์ความรู้ พร้อมทั้งเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ในด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป

เพื่อเป็นการปฎิบัติตามวัตุประสงค์ของสมาคมฯ จึงทำให้เกิดการประชุมทั้งประชุมวิชาการประปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


เอกสารดาวน์โหลด หลังประชุม

วิดีโอย้อนหลัง เอกสารประการบรรยาย

คลิ๊ก

ใบประกาศฯ ใบเกียรติบัตร ผลงานวิชาการ

คลิ๊ก

โปสเตอร์ ผลงานวิจัย

คลิ๊ก

โปสเตอร์ ผลงานCQI

คลิ๊ก

โปสเตอร์ ผลงานนวัตกรรม

คลิ๊ก

เล่มบทคัดย่อ ผลงานวิชาการ

คลิ๊ก